Kontaktformular

Beskriv dit ærinde kort:Indtast dit navn.Indtast telefonnummer. * Obligatorisk oplysning

Registerpleje

Med registerpleje holder du dine kunderegistre aktuelle, hvilket giver mindre fejlmarginer og sparer tid og ressourcer i din kundekommunikation.

Aktuelle oplysninger om dine kunder
Kontaktoplysninger om beslutningstagere
Finansiel information

Registervask og komplettering

Oplysningerne i et kunderegister er ferskvare, og de er i konstant forandring. Virksomheder går konkurs, ændrer adresse og telefonnummer m.v. Ofte er der også mange dubletter i et kunderegister.

Vores eksperter hjælper dig med at opdatere dine eksisterende kunderegistre med aktuel markedsinformation. Vi hjælper dig med at finde nye kunder ved at identificere et relevant kundesegment at komplettere dine registre med.